31 martie – Ascultare versus Ipocrizie în noi înșine

V 00, AM § Lasă un comentariu

„Dacă vede cineva pe fratele său săvîrșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; și Dumnezeu îi va da viața, pentru ceice n’au săvîrșit un păcat care duce la moarte.” 1 Ioan 5:16

Dacă nu suntem ascultători de felul în care lucrează Duhul lui Dumnezeu în noi, vom deveni ipocriți spiritual. Vedem unde alții greșesc și transformăm discernământul în batjocură a criticii în loc de mijlocire pentru ei. Descoperirile ni se fac nu prin ascuțimea minții noastre, ci prin pătrunderea directă a Duhului Sfânt, și dacă nu suntem ascultători de sursa revelației, vom deveni centre de critica și vom uita că Dumnezeu spune – „să se roage; și Dumnezeu îi va da viața, pentru ceice n’au săvîrșit un păcat care duce la moarte .” Ai grijă să nu joci rolul ipocritului prin a petrece tot timpul încercând să îi corectezi pe alți înainte de a te închina lui Dumnezeu tu însuți.

Una dintre cele mai subtile poveri pe care le pune Dumnezeu peste noi ca sfinți este această povară a discernământului în ce privește alte suflete. El descoperă lucrurile pentru ca noi să ducem povara acestor suflete înaintea Lui și să ne formăm părerea lui Hristos despre ele, și în timp ce mijlocim în această direcție, Dumnezeu spune că El ne va da „…viața, pentru ceice n’au săvîrșit un păcat care duce la moarte.” – nu prin faptul că Îl aducem pe Dumnezeu în contact cu mințile noastre, ci prin faptul că ne motivăm până când poate să ne transmită gândurile Lui despre cel pentru care mijlocim. Vede Iisus Hristos munca sufletului Său în noi?

El nu o poate face decât dacă suntem atât de identificați cu El încât suntem preocupați ca să avem perspectiva Lui despre oamenii pentru care ne rugăm. Fie ca să putem învăța să mijlocim atât de cu toată inima încât Iisus Hristos să fie pe deplin mulțumit cu noi ca mijlocitori.

Reclame

30 martie – Sfinţire sau Încăpățânare faţă de Dumnezeu

V 03, AM § Lasă un comentariu

„Se miră că nimeni nu mijlocește. ” Isaia 59:16

Motivul pentru care mulți dintre noi părăsesc rugăciunea și se împietresc împotriva lui Dumnezeu este deoarece avem doar un interes sentimental în rugăciune. Sună bine să spunem că ne rugăm; citim cărți despre rugăciune care ne spun că rugăciunea este binefăcătoare, că mințile noastre sunt liniștite iar sufletele noastre sunt ridicate când ne rugăm; dar Isaia implică că Dumnezeu este uimit de astfel de gânduri de rugăciune. Închinarea și mijlocirea trebuie să meargă împreună, nu se poate una fără cealaltă. Mijlocirea înseamnă că trebuie să ne motivăm să obținem gândul lui Hristos pentru cel pentru care ne rugăm, adesea în loc de a ne închina lui Dumnezeu, noi construim afirmații despre cum funcționează rugăciunea. Suntem în închinare sau suntem în dispută cu Dumnezeu – „Doamne, nu văd cum vei reuși.” Acesta este un semn sigur că nu ne închinăm. Îl pierdem din vedere pe Dumnezeu când devenim tari și dogmatici. Ne azvârlim petițiile la tronul lui Dumnezeu și îi dictăm cum am vrea să facă. Nu ne închinăm lui Dumnezeu, nici nu căutăm să avem gândul lui Hristos. Dacă suntem neînduplecați față de Dumnezeu, vom fi neînduplecați față de alți oameni. Ne închinăm lui Dumnezeu motivându-ne ca să fim într-o atât de puternică relație cu el încât să avem gândul lui despre cei pentru care ne rugăm? Trăim noi într-o relație sfântă cu Dumnezeu, sau suntem noi neînduplecați și dogmatici? „Nimeni nu mijlocește cum trebuie” – atunci fii tu însuți unul, fi cel care se închină lui Dumnezeu și care trăiește într-o relație sfântă cu El. Intră în adevărata lucrare de mijlocire, o lucrare care taxează fiecare capacitate și putere; dar care nu are nici o capcană. Predicarea evangheliei are o capcană, mijlocirea nu are niciuna.

29 martie – Vizitele surpriză ale Domnului nostru

V 59, AM § Lasă un comentariu

„De aceea şi voi fiți gata.” Luca 12:40

Vizitele surpriză ale Domnului nostru Marea nevoie a lucrătorului creştin este de a fi gata să se întâlnească cu Isus Hristos la fiecare colț. Aceasta nu este uşor, indiferent de care este experiența noastră. Lupta nu este împotriva păcatului sau a dificultăților sau circumstanțelor, ci este împotriva cufundării în muncă atât de mult încât să nu fim pregătiți să îl întâlnim pe Iisus la orice pas. Aceasta este marea nevoie, nu cea de a ne confrunta cu credința sau crezul nostru, nu întrebarea dacă suntem de vreun folos, ci de a ne întâlni cu El. Isus rareori vine atunci când îl aşteptăm, şi adesea prin cele mai ilogice conexiuni. Singurul mod prin care poate un lucrător poate să rămână credincios şi adevărat față de Dumnezeu este prin a fi gata pentru vizitele surpriză ale Domnului. Nu slujirea contează, ci realitatea spirituală intensă, aşteptarea lui Iisus la fiecare pas. Aceasta va da vieții noastre atitudinea de minune pe care o are copilul şi pe care El doreşte ca noi s-o avem. Dacă vom fi pregătiți pentru Iisus Hristos, trebuie să ne oprim din a fi religioşi (adică, de a folosi religia ca pe un fel superior de cultură) şi să fim reali din punct de vedere spiritual. Dacă priveşti înspre Iisus, evită chemarea religiei din timpul în care trăieşti, şi aşează-ți inima asupra ceea ce vrea El, gândindu-te la gândul Său – vei fi numit nepractic şi visător, dar când va apărea El în povara şi zăduful zilei, tu vei singurul pregătit. Nu te încrede în nimeni, nici chiar în cel mai bun sfânt care a păşit pe acest pământ, ignoră-l, dacă te împiedică să Îl vezi pe Iisus Hristos.

28 martie – Nu e cumva vreo neînțelegere?

V 58, AM § Lasă un comentariu

,,Haidem să ne întoarcem în Iudea.” Ucenicii i-au zis, ,,acum de curînd căutau Iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudea?” Ioan 11:7-8

S-ar putea să nu înțeleg ce spune Iisus Hristos, dar este periculos să spun din cauza asta că El a greşit în ce a spus. Nu e niciodată bine să gândeşti că ascultarea ta de un cuvânt a lui lui Dumnezeu îi va aduce dezonoare lui Iisus. Singurul lucru care va aduce dezonoare este neascultarea față de El. A pune perspectiva mea despre cinstea Lui în locul a ceea ce El mă conduce cu claritate să fac nu este niciodată bine, deşi ar putea să vină dintr-o dorință reală de a preveni darea lui de ruşine pe față. Ştiu când propunerea vine de la Dumnezeu deoarece este o insistență liniştită: Când măsor elementele pro şi contra, vin îndoiala şi dezbaterea, aduc un element care nu este de la Dumnezeu şi ajung la concluzia că sugestia nu a fost cea bună. Mulți dintre noi sunt loiali noțiunilor noastre față de Iisus, dar cât de mulți sunt loiali Lui? Loialitatea față de Isus înseamnă că trebuie să păşesc spre locul unde nu văd nimic (Matei 14:29); loialitatea față de noțiunile mele înseamnă că îmi clarific lucrurile prin inteligența mea. Credința nu este înțelegere inteligentă, credința este angajamentul voit față de o Persoană când nu văd altă cale. Dezbați cumva dacă să faci un pas prin credința în Iisus sau să aştepți să vezi cum poți să faci lucrul singur? Încrede-te în El cu bucurie fără margini. Când El spune ceva şi tu începi să dezbați, aceasta se întâmplă deoarece tu ai o concepție despre onoare Lui care nu este onoarea Lui. Eşti loial lui Iisus sau eşti loial noțiunii despre El? Eşti loial față de ce spune, sau încerci să faci compromis cu concepții care nu au venit niciodată de la El? „Să faceți orice vă va zice.”

27 martie – Viziunea conform caracterului

V 11, AM § Lasă un comentariu

„Suie-te aici, și-ți voi arăta ce are să se întîmple după aceste lucruri!”Apocalipsa 4:1

O stare de spirit mai înaltă poate apărea numai printr-un obicei înalt al propriului caracter. Dacă în lucrurile exterioare ale vieții tale trăiești la maximul cunoscut de tine, Dumnezeu îți va spune continuu – „Prietene, vino mai sus.” Regula de aur a ispitei este – Mergi mai sus. Când te duci mai sus te confrunți cu alte ispite și caracteristici. Satan folosește strategia ridicării, iar Dumnezeu face același lucru, însă efectul este diferit. Când diavolul te pune pe un loc înalt, el te face să-ți înșurubezi ideea ta despre sfințenie dincolo de ceea ce pot carnea și sângele pot duce sau realiza.[Viața ta]devine o performanță a acrobației spirituale, ești gata de salt, dar nu ai curaj să te miști; dar când Dumnezeu te ridică prin harul Său în locurile cerești, în loc de a găsi un stâlp de care să te prinzi, vei găsi un platou pe care te poți mișca ușor.

Compară această săptămână din istoria ta spirituală cu aceeași săptămână de anul trecut și vezi cum te-a chemat Dumnezeu mai sus. Toți am fost aduși să vedem dintr-un punct mai înalt. Niciodată nu lăsați ca Dumnezeu să vă ofere un punct de adevăr la care nu ajungeți în mod constant. Lucrați-vă aceasta întotdeaună, ținându-vă în lumina acelui adevăr.

Creșterea în har este măsurată nu de faptul că nu te-ai întors, ci prin faptul că ai o viziune în locul unde te afli spiritual; l-ai auzit pe Dumnezeu spunând „Vino mai sus,” nu ție personal, ci viziunii interioare a caracterului tău.

„Să ascund de Avraam ceea ce am să fac?” Dumnezeu trebuie să ascundă de noi ceea ce face până când prin caracterul personal ajungem în locul unde El ne poate descoperi aceasta.

26 martie – Viziune prin puritate personală

V 13, AM § Lasă un comentariu

„Ferice de cei cu inima curată, pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu .”  Matei 5:8

Puritatea nu este inocenţă, este cu mult mai mult. Puritatea este rezultatul împreună simţirii spirituale constante cu Dumnezeu. Trebuie să creştem în puritate. Viaţa cu Dumnezeu poate să fie în regulă iar puritatea interioară să rămână nepătată. Dumnezeu nu ne păzeşte de această posibilitate, deoarece în felul acesta realizăm necesitatea păstrării viziunii purităţii personale. Dacă înflorirea spirituală din viaţa noastră este împiedicată în cel mai mic grad, trebuie să lăsăm totul la o parte şi să o punem în ordine. Reţine că viziunea depinde de caracter – cei cu inima pură sunt cei care îl văd pe Dumnezeu. Dumnezeu ne face puri în harul său suveran, dar rămâne ceva de care trebuie să avem grijă, această viaţă trupească prin care venim în contact cu alţi oameni şi cu alte puncte de vedere, acestea sunt cele ce se pot păta. Nu doar sanctuarul interior trebuie ţinut bine în legătură cu Dumnezeu, ci şi curţile de afară trebuie să fie aduse în perfect acord cu puritatea pe care ne-o dă Dumnezeu prin harul Său. Înţelegerea spirituală este imediat înceţoşată dacă curtea de afară se murdăreşte. Dacă vom păstra contactul personal cu Domnul Isus Hristos, înseamnă că sunt câteva lucruri pe care trebuie să detestăm să le facem sau să le gândim, unele lucruri legitime pe care trebuie să detestăm să le atingem.

Un mod practic de a păstra puritatea personală  nepătată în relaţie cu alţi oameni este să îţi spui ţie însuţi – Acel bărbat, acea femeie, perfecţi în Hristos Iisus! Acel prieten, acea rudă, perfecţi în Hristos Iisus!

25 martie – Cea mai delicată misiune de pe pământ

V 12, AM § Lasă un comentariu

„Prietenul Mirelui” Ioan 3:29

Bunătatea și puritatea nu ar trebui niciodată să atragă atenția asupra lor înșile, ele ar trebui să fie doar magneți pentru a ne trage mai aproape de Iisus Hristos. Dacă sfințenia mea nu atrage oamenii spre El, nu este o sfințenie în ordine, ci o influneță care va trezi o afecțiune nepotrivită și va deraia de la direcția bună. Un sfânt frumos ar putea fi un obstacol dacă nu îl prezintă pe Iisus Hristos, ci doar ceea ce Hristos a făcut pentru el. El va lăsă impresia – „Ce bun este omul acesta!” Aceasta nu este a fi prieten cu Mirele; eu cresc tot timpul, iar El nu.

Pentru a menține aceasta prietenie și loialitate și prietenie față de Mire, trebuie să fim mai atenți la relația noastră morală și vitală cu El decât la oricare alt lucru, chiar [mai mult] decât la ascultare. Uneori nu ai la ce te supui, singurul lucru care rămâne de făcut este menținerea unei legături vitale cu Iisus Hristos, văzând ca nimic să nu interfereze cu aceasta. Când apare o criză trebuie să găsim care este voia lui Dumnezeu, dar cea mai mare parte din viața noastră nu este ascultare conştientă, ci menținerea acestei relații – prietenul Mirelui. Lucrarea creştină poate fi un mijloc de evadare din concentrarea sufletească asupra lui Iisus Hristos. În loc de a fi prieteni ai Mirelui, noi putem deveni providențe amatoare, şi putem lucra împotriva Lui în timp ce folosim armele Sale.

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Martie, 2011 at Dinamica Lucidă.